Üye Giriş BölümüÜye Ol Giriş
E-Posta Giriniz :
 
Yedek Parçalar
 

ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI

ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI
Büyütmek için resime tıklayın
Telefonlarımız: +90 312 496 64 66 - +90 312 496 45 90
Tunçkol Makina: ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI
Ankara Servisi: TUNÇKOL MAKİNA
Teknik Servisi : Yedek Parça, Servis, ve Satış ( fiyat Listesi )


ÇAMAŞIR YIKAMA TALİMATI

 

 

REVİZYON KAPSAMI:İçerik yeniden düzenlenmiştir.
Hazırlayan İnceleyen Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi
Başhekim
1.AMAÇ
Çamaşırhanede yürütülen faaliyetleri tanımlamak
2.KAPSAM
Bu talimat tüm çamaşırhane personelini kapsar.
3.İLGİLİ KAYITLAR
TEKH.FR.01 İş Talep ve Takip-Cihaz Arıza İş Formu
4.SORUMLULAR
Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Başhemşirelik ve Çamaşırhane personeli sorumludur.
5.TANIMLAR
Boks gömleği: Steril veya tek kullanımlı kollarında dirseğe kadar ve beden kısmının ön tarafında omuzdan
başlayıp eteğe kadar uzanan, kanın bedene geçmesini engelleyen ek yapıya sahip müdahale ve
birime özel kullanılan malzeme
6.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER
Çamaşır yıkama ve kurutma makineleri
Ütü
Kirli ve temiz çamaşırlar
Kirli ve temiz çamaşır arabaları
7.TALİMAT
7.1.Hastanede çamaşır hizmetleri birimi çamaşırhane sorumlusu olmak üzere toplam 7 personel tarafından
yürütülmektedir.
7.2.Kirli çamaşırlar her servisin temizlik personeli tarafından toplanmalıdır.
7.3.Çamaşırları toplayan personel çamaşırları silkelemeden toplamalıdır. Çamaşırlar kirli olsa da, etraf
kontaminasyonundan korunmalıdır.
7.4.Çamaşırlar direkt olarak çamaşır aracına konulmalı ve ağzı tamamen kapatılmalıdır.
7.5.Kirli çamaşırlar her gün sabah saat 08.00–10.00 arası (gerekli görüldüğünde başta yoğun bakım üniteleri
ameliyathane ve cerrahi klinikler olmak üzere her vakit) toplanır ve servis sorumlu hemşiresinin imzaladığı

REVİZYON KAPSAMI:İçerik yeniden düzenlenmiştir.
çamaşırhane teslim formu ile servis personeli tarafından çamaşırhane sorumlusuna teslim edilmelidir.
7.6.Tüm çamaşırları teslim eden, teslim alan ve yıkayan personel kırmızı eldiven, maske, bone, galoş ve boks
gömleği giymelidir. Eldiven boks gömleğinin üzerine çıkacak şekilde giyilmeli, kollar açıkta kalmamalıdır.
Yıkanmış çamaşırı tasnif eden personel eldiven ve koruyucu önlük giymelidir.
7.7.Servislerden gelen kirli çamaşırlar kirli odaya ayrı bir kirli çamaşır kapısından alınır, renk (beyaz, yeşil,
mavi, pembe, gri) ve cinsine (pamuklu, keten) göre ayrılarak adedi tespit edilip, teslim formu teyit edilerek
yıkanmak üzere teslim alınmalıdır. Çamaşırhanede bir deftere (çamaşırhane kayıt defteri) teslim alınan
çamaşır adedi rengi ve cinsi kaydedilmelidir, kirli arabasına konulan kirli çamaşırlar yıkanmak üzere
makinaların olduğu bölüme alınır.
7.8 YIKAMA İŞLEMİNİN PARAMETRELERİ
7.8.1.Sağlık hizmetlerinde kullanılan tekstil ürünler, vejetatif patojenlerden yıkama işlemi sırasında dezenfekte
edilmelidir. Yıkama çevrimleri, basınçlı su ile yıkama, ana yıkama, durulama ve sıkma işleminin
gerçekleşmesidir. Temiz ıslak tekstil ürünleri, daha sonra kurutulmalı, gerekli ise ütülenmeli ve kullanım alanına
geri verilmeden önce katlanmalı ve paketlenmelidir. Taşıma, yükleme ve indirme sırasında istenmeyen tozdan
ve kirden kontaminasyonu engellemek amacı ile, çamaşırhaneden uzak alanda kullanıma verilecek olan
çamaşırlar paketlenmelidir.
7.8.2.Aynı cins ve renk çamaşırlar birleştirilerek çamaşır yıkama makinesinde doldurulmalıdır.
7.8.3.Yıkama işleminin Antimikrobiyal aktivitesi, mekanik, termal ve kimyasal faktörlerin kombinasyonundan
oluşur. Çamaşırların suyla muamelesi, mikroorganizmaların önemli miktarını uzaklaştırır. Sabun ve deterjanlar
kirleri geçici olarak uzaklaştırma fonksiyonuna sahiptir ve aynı zamanda mikrobiyosidal özellikleri açığa
çıkarma fonksiyonu görürler.
7.8.4.Sıcak su, mikroorganizmaları öldürmek için etkin bir yoldur.
7.8.5.Sıcak suyla yıkama çevriminde en az 71 derecede ve en az 25 dakikada yıkama gereklidir.
7.8.6.Çamaşırlar çok kirli ve kanlı ise; bu çevrimde çamaşır suyu katılması ilave güvenlik sağlaması açısından
önemlidir. Yıkama siklusunda 50–150 ppm klorin rezidüsünün sağlanması gereklidir. Klorin, 57,2–62,7
derecedeki ısıda aktive hale gelir.
7.8.7.Tül ve battaniyeler diğer çamaşırlarda olduğu gibi çamaşırhane görevlisi tarafından teslim alınmalıdır.
Tüller ve battaniyeler 30 dakikada 20 derecede yıkanmalıdır.
7.9 KURUTMA
7.9.1.Beyaz çamaşırlar 30 dakika 80 derecede, gri ve yeşiller 45 dakikada 85 derecede,pembe ve maviler 15
dakikada 20 derecede çamaşır kurutma makinesinde kurutulmalıdır.
7.9.2.Tüller kurutulmadan direkt ütülenmeli, battaniyeler ise 45 dakikada 80 derecede kurutulmalıdır.
7.10 ÜTÜLEME
7.10.1.Yıkama ve kurutma işlemi biten çamaşırlar silindir ütü makinesinde ütülenmeli ve katlanmalıdır.
Kullanıma hazır hale gelen temiz ve ütülü çamaşırlar renk ve cinsine göre çamaşırhane sorumlusu tarafından

REVİZYON KAPSAMI:İçerik yeniden düzenlenmiştir.
teslim tutanağı ile 24 saat içerisinde servis ve ünite personellerine teslim edilmelidir.
7.10.2.Tüller kurutulmadan direkt ütülenmelidir. Diğer çamaşırlarda olduğu gibi teslim tutanağı ile 24 saat
içerisinde servis ve ünite personellerine teslim edilmelidir.
7.11 MALZEME TESLİMİ
Çamaşırhane hizmeti sürekli bir hizmet olup, 24 saat kesintisiz devam etmelidir. Birimlerden gönderilen
hastane personelinin iş elbiseleri, teslim tutanağı ile getiren kişiden teslim alınmalı, renk ve cinsine göre
ayrılmalıdır. Bu iş için ayrılmış olan 20 kg.lık çamaşır yıkama makinesinde yıkanmalı, genel kurutma
makinesinde kurutulmalı, press ütü ile ütülenerek, çamaşırhane sorumlusu tarafından ilgili kişiye teslim
edilmelidir. Çamaşırhane sorumlusu tarafından çamaşırlar teslim alınıp, verilirken çamaşırın niteliğini
tanımlayan tüm bilgiler teslim tutanağına belirtilmelidir. Teslim tutanakları çamaşırhane sorumlusu tarafından
sıralı olarak dosyalanarak ve bilgisayar ortamında saklanmalı ve yetkililer istediğinde gösterilmelidir. Çarşaf,
nevresim gibi çamaşırlar, ütüleme işleminden sonra düzgünce katlanmalı ve ilgili servis personeline teslim
edilmelidir. Yıkanmış çamaşırları tasnif eden personel mutlaka eldiven ve koruyucu önlük giymelidir.
7.12.Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapılmalıdır.
7.13.Yatak koruyucular her hasta arasında mutlaka yıkanmalıdır.
7.14.Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır yıkama makinesinde bırakılmamalıdır.
7.15.Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını (eldiven ve koruyucu ekipmanını)
eksiksiz kullanmalıdır.
7.16.Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma işleminden sonra
terzihaneye gönderilmelidir.
7.17.Temiz ve kirli çamaşırlar aynı arabada, ayrı yerde saklanır.
7.18.Temiz ve paketlenmemiş çamaşırlar temiz bir yerde paketlemeden ancak 1 ya da 2 saat gibi kısa bir süre
bekletilebilir.
7.19.Çamaşırhanede kirli alan temiz alana göre daha negatif basınçlı olmalıdır. Yani hava akımı temiz alandan
kirli alana doğru olmalıdır.
7.20.Kirli çamaşır taşıma işleminde kullanılmış çamaşır torbaları tıbbi atık poşetine atılarak bertaraf
sağlanmalıdır.
7.21.Meydana gelen her türlü arızanın giderilmesi için, birim sorumlusu tarafından İş Talep ve Takip-Cihaz
Arıza İş Formu düzenlenerek Hastane Müdür Yardımcısı’na gönderilmelidir.
7.22.Birimin ihtiyacı olan her türlü sarf ve demirbaş malzemenin temini ile ilgili olarak birim sorumlusu
tarafından ‘ağ bağlantı sisteminden’ istem yapılarak hastane deposundan karşılanmalıdır.
7.23.Birimin günlük temizlik, atıklarının toplanması ve taşınması işlemleri, yüklenici temizlik firması görevlileri
tarafından yerine getirilmelidir.
7.24.Çamaşırhanede işleme tabi tutulan tüm çamaşırların kaydı tutulmalıdır. Günlük, aylık, yıllık gibi belirli bir
sürede yıkanan çamaşırların renk ve cinsine göre miktarı tespit edilebilmelidir.

REVİZYON KAPSAMI:İçerik yeniden düzenlenmiştir.
7.25.Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
7.26.Çamaşırhane ile telefonla iletişim için, telefon numarası teslim tutanağına yazılmalıdır.
 

Endüstriyel Çamaşırhane Makinaları ve Mutfak Ekipmanları Fiyat Listesi
2 El Çamaşır Yıkama Makinesi, 2 El Bulaşık Yıkama Makinası 2 El Mutfak Ekipmanları:


İkinci El Endüstiyel Çamaşırhane Makinaları Fiyatları, İkinci El Mutfak Aletleri Fiyatları: TUNÇKOL MAKİNA: Sanayi Tipi Çamaşırhane Makineleri\ Tolon Ankara Servis, Tolkar Ankara Servis, Tolon, tolkar, kromlüks, ipso, maytag,ruşen makina, teknik servis, aserko, yetkili servis aserko, yetkili servisi, ankara yetkili servisi, lavatac, ankaradaki kromlüks servisleri,konya tolkar servis, aksaray tolkar servis, tolkar yedek parçaları,

ikinci el Çamaşırhane makineleri : Tolkar, Aserko, Yetkili Servisi            Tolon Teknik Servis, Aserko Yetkili Servis

2 El Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Makinesi,2 El Mutfak Makinesi,2 El Sanayi Tipi Silindir Ütü Makinesi,2 El Sanayi Tipi Havlu Katlma Ankara Makinesi,Tolon Çamaşır Yıkama Makinesi, Tolkar Çamaşır Yıkama Makinası, Kromlüks Çaamaşır Yıkama Makineleri, Tolon Fiyat Listesi, Tolkar Fiyat Listesi, Kromlüks Fiyat Listesi, tolon, tolkar, kromluks, kromlüks, inoksan, empero, alectra :

Yedek Parça İhtiyacınız İçin Lütfen Bizi Arayınız 0 312 496 64 66