KORUYUCU BAKIM SÖZLEŞMESİ

TUNÇKOL: TUNÇKOL 10/10/2018 0 YORUM TUNÇKOL,

KORUYUCU BAKIM SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….. adresinde bulunan (Bundan böyle firma diye anılacaktır.) …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………................ adresinde bulunan ( Bundan böyle müşteri diye anılacaktır.) …………………………………………………………………………….

İmzalanmış olup, yukarıda belirtilen müşteri adresinde tesis edilmiş bulunan, aşağıda anma tip ve kapasiteleri belirtilmiş ………………….…………. Makinalarına güvenilir servis hizmetinin firma tarafından verilmesini kapsar.

 

 1. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 1. Sözleşme kapsamında bulunan makinaların ……………………..…………….. periyodik kontrol edilmesi, gerekli servis hizmetinin verilmesi.

 

 1. Yapılan bakım ve onarımlarda kullanılan malzemelerin Makinaların bakım kartlarına işlenmesi.

 

 

 1. Bakım ve onarım sonunda yapılan işlemlere dair bakım formu doldurup bu formu müşteri veya müşteri tarafından tayin edilen yetkili kişiye imzalatmak.

 

 1. Müşteri tarafından arıza bildirildiğinde en geç ………………………….……… içerisinde arızaya müdahale etmek.

 

 

 1. Müşteri ile birlikte hazırlanacak olan programa uymak.

 

 

 1. MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 1. Bakım servis hizmetleri sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece firma elemanları dışındaki şahısların makinalara müdahale etmesine izin vermemek.

 

 1. Makinaları kullanma talimatlarında belirtilen tavsiyelere uygun olarak kullanmak veya kullanılmasını sağlamak.

 

 

 1. Makinaların günlük çalıştırılması ile  ilgili yetkili tayin etmek.

 

 1. Makinalar herhangi bir arıza nedeniyle devre dışı kaldığı takdirde arıza sebebi araştırılıp giderilmeden tekrar çalıştırılmaması.

 

 

 1. Makina aksamı olmayıp makinaya enerji ve girdi sağlayan elektrik, su, sıcak su, buhar tesisatlarının makinanın çalışmasına engel ve arızaya sebep olacak durumlarının müşteri yetkili personeli tarafından düzeltilmesi ve bakımının yapılması ( elektrik voltaj düşüklüğü, su ve buhar tesisatlarındaki pislik tutucularının tıkanmasına sebep olacak çamur, kum, pas partiküllerinin temizlenmesi, buhar tesisatlarından su yürümesini önlemek gibi)

 

FİRMA YETKİLİSİMÜŞTERİ YETKİLİSİ

 

 

2 SAYFA

 

 1. Firma yetkilisinin belirleyeceği cinste servis malzemesi dışında malzeme kullanmamak.

 

 

 1. Firma tarafından özellikler belirtilmiş olan yedek malzemeleri teknik depoda mutlaka hazır bulundurmak.

 

 1. Bakım sonunda makinayı kontrol ederek bakımlarının yapıldığını görmek, faal durumda teslim almak veya bu konuda tam yetkili personel tayin etmek.

 

 

 1. Koruyucu bakım hizmetlerinin amacına ulaşması için yakın zamanda arızaya sebep olabilecek parçaların firma yetkilisinin önerisi üzerine değiştirilmesini sağlamak.

 

 1. Ödeme şartlarına uymak.

 

 1. Bakım servis hizmetleri sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece arızalı çıkacak yedek parça malzemelerin bir başka firmadan alınmasına izin vermemek

 

 

 

 1. KORUYUCU BAKIM SÖZLEŞMESİ FİYATLARINA DAHİL OLMAYAN KONULAR:

 

 1. Müşteri yükümlülükleri maddelerinde belirtilen hususlara aykırı hareketler sonucu doğacak hasar ve arıza bedelleri.

 

 1. Otomatik çamaşır makinaları ve kurutma makinalarında yağ keçesi ve poyra rulmanlarının değişiminin gerektiği durumlarda poyra sökme-takma işçilik ücretleri.

 

 

 1. Malzeme yorulması veya çürümesi sonucu saç yırtılması, saplama kırılması, karşı ağırlık aşınması durumlarındaki işçilik bedelleri.

 

 1. Makinaların tamir esnasında talaşlı imalat kaynak, pres ve motor bobinajı gibi tamiratları (Bu tamiratlar, firma yetkilisinin tespiti ile müşteri yetkilisinin yazılı onayından sonra yapılacaktır.) ait fatura firma tarafında müşteriye ibrazında Faturaya yansıtalacaktır.

 

 

 1. Firma tarafından karşılanacak malzeme ve yedek parça bedelleri.

 

 

 

 1. KORUYUCU BAKIMIN YAPILMASI

 

 1. …………………………………………. Bakımlar yılda ………………………….…………. defa yapılacaktır. Periyodik bakımların iş programları firma ve müşteri yetkilileri tarafından tayin ve tespit edilecektir.

 

 1. Firma yetkilisi tarafından verilecek servis hizmetinin kabulü için müşteri mesai saatleri içinde yetkili bulunduracaktır. Müşterinin yetkili bulundurmaması ve firmanın bakım kartını imzalatmaması durumunda firma yetkilisinin bir saatten fazla zaman kaybetmesi halinde bir saatten sonraki her saat kaybı için ……………………….………… TL. işçilik ücreti tahakkuk ettirilecektir.

 

FİRMA YETKİLİSİMÜŞTERİ YETKİLİSİ

 

 

 

                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                                          3 SAYFA

 

 1. Arıza vukuunda ihtiyaç duyulabilecek yedek parçaların ihtiyaç anında firma yetkilisi stokunda bulunmaması halinde, firma tarafından temin edilmesi için geçebilecek süreye müşteri itirazda bulunmayacaktır. Bu tür gecikmenin önüne geçmek için müşterinin önemli yedek parçaları önceden stokunda bulundurması tavsiye edilir.

Bu malzemelere ait fiyat listesi firma tarafından müşteriye verilecektir.

                                                                                                                                                                  

 

 1. FİYAT  VE ÖDEME

 

 1. ……………………………….………….. Koruyucu bakım ücreti KDV.  Hariç ……………….……………………………….TL.dır.

 

 1. Bu fiyat TUNÇKOL çamaşırhane makinaları bakım ve servis bedelleri olup sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen hallerdeki giderler dahil değildir.

 

 

 1. Bakım fatura bedelleri ………………………………………….…………………… sonunda fatura ibrazında nakden ödenir. Firma ödemelerin yapılmaması halinde bir mehil tayinine lüzum olmaksızın makinaların bakımlarını yapmayı durdurabilir veya sözleşmeyi fesh edebilir. Bundan doğabilecek her türlü sorumluluk müşteriye aittir.

 

 1. Koruyucu bakım sözleşmesi kapsamındaki makinaların ……………………………………………………. bakım ücretleri anma adı, kapasite ve miktarlarına göre.

 

 

MAKİNANIN ADI/KAPASİTE               BAKIM FİYATI             TESİSTEKİ AD.               TOPLAM

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

 1.  

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

………………………………………….            ……………………….          ………………………..          …………………………

                                                                                                     GENEL TOPLAM:          ---------------------

İş bu sözleşme  ………/……./20…. İle ……../……../20…. Tarihleri arasında ……./……./20…. tarihinde yukarıda anılan kuruluşlar arasında imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde ilgili  mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

TUNÇKOL MAKİNA. şirketinin onayı olmadan sözleşmelerde Firma ile müşteri arasında doğabilecek anlaşmazlıklardan TUNÇKOL MAKİNA.  Şirketi sorumlu Değildir.

                Sözleşme …………………………..………….nüsha,……………………………… sayfa ve beş ana maddeden ibarettir.

 

FİRMA YETKİLİSİ                                                                                                                   MÜŞTERİ YETKİLİSİ                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                        4 SAYFA

 

TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNALARI BAKIMLARI

 

 

 

 

 1. Makine su ve buhar hortumları bağlantılarının kontrolü.
 2. Ön kapak lastiği ve tahliye vanası sızıntı kontrolü.
 3. Tambur yatak yağ seviye kontrolü.
 4. Yıkama esnasında fonksiyon kontrolü.
 5. V kayışları esneklik kontrolü.
 6. Tambur yatak yağ seviye kontrolü
 7. Ana elektrik besleme giriş klemenslerinin kontrolü.
 8. Balans elektrotlarının kontrolü.
 9. Yıkama ve durulama su seviyelerinin kontrolü.
 10. Tüm iç hortum bağlantılarının sızıntı kontrolü.
 11. Bilgisayar ve elektrik panosu klemens bağlantılarının kontrolü.
 12. Bağlantı cıvata ve saplamalarının sıkılık kontrolü.
 13. Motor yatak ve kavrama yataklarının kontrolü.
 14. Isı dereceleri kontrolü.
 15. Tambur yatak yağının altıncı ayda değiştirmesi.
 16. Makine iç donanımı; elektrik panosu ve bilgisayar grubu temizliğinin yapılmasında (hava veya elektrik süpürgesi)Malzemelerin tesis tarafından temin edilmesi.
 17. Motor amper ölçümleri ve termik ayarının yapılması.
 18. Rezistans ve tahliye vanası temizliği ve bakım onarımı (gerekirse diyaframların değişimi.
 19. Selenoid vanaların temizliği bakım ve onarımı (gerekirse diyaframların değişi)
 20. Motor, motor yatakları ve kavrama yataklarının kayışsız kontrolü. (iki yılını doldurmuş elektrik motorlarının rulmanlarının değiştirilmesi gerektiğinin bilgisinin verilmesi)
 21. V kayışlarının değiştirilmesi.

 

Not:

 1. Maddeden 4 maddeye kadar günlük bakım (tesis personeli tarafından) bakılacaktır.
 1. Maddeden 10. Maddeye kadar aylık bakım
 1. Maddeden 14. maddeye kadar iki aylık, üç aylık bakım.
 1. Maddeden 17. Maddeye kadar 6 aylık bakım
 1. Maddeden 21  Maddeye kadar yıllık bakım

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA YETKİLİSİ                                                                                                                   MÜŞTERİ YETKİLİSİ

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           5 SAYFA

 

 

KURUTMA MAKİNALARI BAKIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Elektrik veya buhar giriş bağlantıları kontrolü.
 2. Yükleme kapağı ve kapak swich kontrolü.
 3.  İç filtre ve fan grubu temizlik kontrolü.
 4. Isıtıcı rezistanslar ve buhar serpantinleri kontrolü.
 5. Motor yatakları, v kayış ve kasnaklarının kontrolü.
 6. Tambur rulman ses  ve yağ kontrolü.
 7. Tambur taşıyıcı mil yatak ve takozlarının kontrolü.
 8. Elektrik pano giriş klemens ve termik kontrolü.
 9. Kurutma ısısı ve zaman ayarları kontrolü.
 10. Selenoid vanaları kontrolü.

 

Not :

 

 1. Maddeden 3 maddeye kadar günlük bakım (tesis personeli tarafından ) bakılacaktır.
 1. Maddeden 6. Maddeye kadar aylık ve iki aylık bakım.
 1. Maddeden 8 maddeye kadar üç ve altı aylık bakım.
 1. Maddeden 10. Maddeye kadar yıllık bakım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA YETKİLİSİ                                                                                                                   MÜŞTERİ YETKİLİSİ

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        6  SAYFA

 

 

 

 

 

 

ÜTÜ MAKİNALARI BAKIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Elektrik veya buhar giriş bağlantıları kontrolü.
 2. Kullanıcı kişi emniyet swiçleri kontrolü.
 3. Silindir yüzeyin
 4. Elektrik ısıtıcıları veya buhar jeti kontrolü.
 5. Taşıyıcı ve kurutma bantları kontrolü.
 6. Kömür bilezik ve masaları kontrolü.
 7. Motor yatak v kayışı ve kasnakların kontrolü.
 8. Bant mil yatakları ( grasorluklerin ) kontrolü.
 9. Zincir, zincirdişli ve yataklarının kontrolü.
 10. Elektrik pano giriş klemens ve termik kontrolü.

 

 •  
 • 1. Maddeden 3. Maddeye kadar günlük bakım (tesis personeli tarafından) bakılacaktır.
 • 1. Maddeden 6. Maddeye kadar aylık ve iki aylık bakım.
 • 1. Maddeden 8. Maddeye kadar üç ve altı aylık bakım.
 • 1. Maddeden 10. Maddeye kadar yıllık bakım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA YETKİLİSİ                                                                                                                   MÜŞTERİ YETKİLİSİ

Loading...